نوشته هایی با برچسب "نحوه رفوگری فرش"

رفوگری

رفوگری

رفوگری هنر رفوگری و مراحل انجام آن  رفوگری یکی از هنر هایی است که پس از هنر فرش بافی بدان نیاز پیدا شد. پس این هنر پابه عرصه ی وجود گذاشت. از آن جهت که هر فرش ممکن است به هر دلیلی در طول مرور زمان آسیب ببیند و یا آفت زده شود، به جای […]