نوشته هایی با برچسب "بید خوردگی در رفوگری"

بهترین رفوگری

بهترین رفوگری

بهترین رفوگری رفوگری یک هنر است و در حقیقت می توان گفت که هنر رفوگری مکمل هنر فرشبافی است. زیرا هر فرش امکان دارد در معرض فساد قرار بگیرد و به مرور زمان آسیب ببیند. بنابراین تا زمانی که فرش و انواع آن در سالن و خانه ها فرش وجود دارد هنر رفوگری نیز باقی […]